ˆ

Przetargi

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2013-09-23
Termin składania ofert / wniosków
2013-10-01 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup i dostawa kosmetyków i środków higienicznych dla potrzeb projektu "Innowacyjne specjalizacje w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze" w ramach zadania współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (do pobrania w PDF) (PDF, 125.3 KiB)
 • SIWZ (do pobrania w PDF) (PDF, 378.2 KiB)
 • Załączniki do SIWZ nr 1 do nr 5 wersja edytowalna (do pobrania w DOC) (DOC, 2.4 MiB)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (do pobrania w PDF) (PDF, 99.3 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (do pobrania w PDF) (PDF, 106.4 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2013-07-11
Termin składania ofert / wniosków
2013-07-19 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa poczęstunku dla uczestników zajęć szkoleniowych w ramach projektu "Innowacyjne specjalizacje w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze" w ramach zadania współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogloszenie o zamówieniu ( do pobrania w PDF) (PDF, 125.3 KiB)
 • Załączniki do SIWZ nr 1-5 -wersja edytowalna (DOC, 2.3 MiB)
 • SIWZ ( do pobrania w PDF) (PDF, 348.2 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (do pobrania w PDF) (PDF, 104.9 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (do pobrania w PDF) (PDF, 105.9 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2013-06-26
Termin składania ofert / wniosków
2013-07-04 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
dostawa żywności do Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze przy ul. Botanicznej 66 z podziałem na zadania - liczba zadań 8.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie na dostawę żywności (PDF, 56.4 KiB)
 • SIWZ żywność (PDF, 389.9 KiB)
 • Załączniki do SIWZ żywność (DOC, 338.5 KiB)
 • pytania do SIWZ i wyjaśnienia ( 1 ) (PDF, 29.6 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na zadanie 1 (PDF, 30.9 KiB)
 • Ogloszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie nr 5,6,7 (PDF, 39.3 KiB)
 • Ogloszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie nr 2,3,4,8 (PDF, 41.9 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie nr 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (PDF, 31.4 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2012-06-29
Termin składania ofert / wniosków
2012-07-20 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Remont odtworzeniowy nawierzchni dróg i przejść na terenie Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego przy ul. Botanicznej 66 w Zielonej górze - Etap I ( remont drogi wewnętrznej ).
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie na remont odt. nawierzchni dróg i przejść (PDF, 64.4 KiB)
 • SIWZ do remontu odt. naw. dróg i przejść (PDF, 283.3 KiB)
 • Zał. nr 10 SIWZ - STWiOR (PDF, 1.6 MiB)
 • Zał.nr 9 SIWZ - Dok. Projektowa ( Profil Podłużny ) (PDF, 203.3 KiB)
 • Zał. nr9 do SIWZ -dok. projektowa ( Przekrój normalny ) (PDF, 138.6 KiB)
 • Zał. nr 9 do SIWZ - dok. projektowa ( PZT ) (PDF, 1.8 MiB)
 • Zał. nr 9 do SIWZ - dok. projektowa ( szczegóły konstrukcyjne ) (PDF, 476.3 KiB)
 • ogł. o wyb. najkorzystniejszej oferty (PDF, 34.7 KiB)
 • ogł. o udzieleniu zam. (PDF, 35.6 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2011-11-03
Termin składania ofert / wniosków
2011-11-10 08:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zielona Góra: Świadczenie usług opieki dziennej nad dziećmi w czasie uczestnictwa ich opiekunów w szkoleniach organizowanych w ramach projektu Nowe kierunki szkół policealnych - modernizacja systemu kształcenia ustawicznego na potrzeby lubuskiego rynku pracy współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Numer ogłoszenia: 363690 - 2011; data zamieszczenia: 03.11.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ-opiekunowie (PDF, 255.5 KiB)
 • harmonogram-opiekunowie (PDF, 255.5 KiB)
 • harmonogram-opiekunowie (PDF, 59.6 KiB)
 • ogł. o wyb. oferty na opiekę (PDF, 106.8 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2011-09-29
Termin składania ofert / wniosków
2011-10-10 08:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przedmiotem zamówienia jest usługa caterungu - dostawa i podanie poczęstunku dla uczestników projektu Nowe kierunki szkół policealnych - modernizacja systemu kształcenia ustawicznego na potrzeby lubuskiego rynku pracy. Współfinansowanego ze środków EFS
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWS - catering (PDF, 313.7 KiB)
 • Ogłoszenie (PDF, 51.4 KiB)
 • Harmonogram - catering (PDF, 196.5 KiB)
 • Ogłosz.o udz. zam. cater. obiady (PDF, 95.6 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2011-02-17
Termin składania ofert / wniosków
2011-03-04 08:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przetarg na dostawę komputerów z oprogramowaniem, sprzętu elektronicznego i mebli dla potrzeb projektów: Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne oraz dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowego oraz Nowe kierunki szkół policealnych - modernizacja systemu kształcenia ustawicznego na potrzeby lubuskiego rynku pracy współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na warunkach określonych w załączonej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 1.1 MiB)
 • ogłoszenie na komputery (DOC, 45.5 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania oraz zmiana SIWZ (PDF, 795.8 KiB)
 • zmieniony załacznik Nr 6 do SIWZ (PDF, 756.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 561.4 KiB)
 • ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ (PDF, 316.8 KiB)
 • ogłoszenie na komputery (PDF, 119 KiB)
 • ogłoszenie na komputery (PDF, 417 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2011-02-15
Termin składania ofert / wniosków
2011-03-02 08:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przetarg na świadczenie usług zarządzania projektami: Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne oraz dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz Nowe kierunki szkół policealnych - modernizacja systemu kształcenia ustawicznego na potrzeby lubuskiego rynku pracy - stanowiska specjalistów ds. monitoringu, współfinansowanymi ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 883 KiB)
 • WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (PDF, 553.7 KiB)
 • ogłoszenie (DOC, 48.5 KiB)
 • Zmiana Istotnych Warunków Zamówienia - monitoring (PDF, 171.8 KiB)
 • ogł. o zmia. ogł. (PDF, 193.8 KiB)
 • ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ (PDF, 502.2 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu - monitoring (PDF, 423.2 KiB)
 • ogł. na st. ds. monitoringu cz.II (PDF, 102.4 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2011-02-15
Termin składania ofert / wniosków
2011-03-02 08:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przetarg na świadczenie usług zarządzania projektami: Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne oraz dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz Nowe kierunki szkół policealnych - modernizacja systemu kształcenia ustawicznego na potrzeby lubuskiego rynku pracy - stanowiska koordynatorów projektów
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SWIZ (PDF, 883.6 KiB)
 • Koordynatorzy WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (PDF, 556.8 KiB)
 • ogłoszenie koordynator (DOC, 48.5 KiB)
 • Zmiana Istotnych Warunków Zamówienia - koordynatorzy (PDF, 202.1 KiB)
 • ogł. o zmia. ogł. (PDF, 191.1 KiB)
 • ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ (PDF, 502.2 KiB)
 • ogłoszenie o zamówieniu - Koordynator (PDF, 424.5 KiB)
 • ogł.na st.koordynatora cz.II (PDF, 101.7 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2011-02-15
Termin składania ofert / wniosków
2011-03-02 08:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przetarg na organizację i przeprowadzenie szkoleń dla uczestników projektów: Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne oraz dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz Nowe kierunki szkół policealnych - modernizacja systemu kształcenia ustawicznego na potrzeby lubuskiego rynku pracy współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 624.8 KiB)
 • ZALACZNIK-NR-8-DO-SIWZ-wykladowcy (PDF, 1 MiB)
 • ZALACZNIK-NR-9-DO-SIWZ-wykladowcy (PDF, 675.6 KiB)
 • ZALACZNIK-NR-10-DO-SIWZ-wykladowcy (PDF, 648.8 KiB)
 • WYJAŚNIENIA TREŚCI i ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (PDF, 575.2 KiB)
 • ogłoszenie organizator szkolenia (DOC, 50 KiB)
 • Zmiana Istotnych Warunków Zamówienia - wykładowcy (PDF, 171.4 KiB)
 • ogł. o zmia. ogł. (PDF, 186.6 KiB)
 • ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ (PDF, 504.8 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu - szkolenia (PDF, 418.5 KiB)
 • ogł.na zorganizowanie szkolnia cz.II (PDF, 101.1 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji