ˆ

Przetargi

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2013-09-23
Data rozstrzygnięcia
2013-10-22
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup i dostawa kosmetyków i środków higienicznych dla potrzeb projektu "Innowacyjne specjalizacje w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze" w ramach zadania współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (do pobrania w PDF) (PDF, 99.3 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (do pobrania w PDF) (PDF, 106.4 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2013-07-11
Data rozstrzygnięcia
2013-08-14
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa poczęstunku dla uczestników zajęć szkoleniowych w ramach projektu "Innowacyjne specjalizacje w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze" w ramach zadania współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (do pobrania w PDF) (PDF, 104.9 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (do pobrania w PDF) (PDF, 105.9 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2013-06-26
Data rozstrzygnięcia
2013-07-19
Tytuł zamówienia publicznego
dostawa żywności do Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze przy ul. Botanicznej 66 z podziałem na zadania - liczba zadań 8.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na zadanie 1 (PDF, 30.9 KiB)
 • Ogloszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie nr 5,6,7 (PDF, 39.3 KiB)
 • Ogloszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie nr 2,3,4,8 (PDF, 41.9 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie nr 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (PDF, 31.4 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2012-06-29
Data rozstrzygnięcia
2012-07-24
Tytuł zamówienia publicznego
Remont odtworzeniowy nawierzchni dróg i przejść na terenie Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego przy ul. Botanicznej 66 w Zielonej górze - Etap I ( remont drogi wewnętrznej ).
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogł. o wyb. najkorzystniejszej oferty (PDF, 34.7 KiB)
 • ogł. o udzieleniu zam. (PDF, 35.6 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2011-11-03
Data rozstrzygnięcia
2011-11-10
Tytuł zamówienia publicznego
Zielona Góra: Świadczenie usług opieki dziennej nad dziećmi w czasie uczestnictwa ich opiekunów w szkoleniach organizowanych w ramach projektu Nowe kierunki szkół policealnych - modernizacja systemu kształcenia ustawicznego na potrzeby lubuskiego rynku pracy współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Numer ogłoszenia: 363690 - 2011; data zamieszczenia: 03.11.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 6
Data ogłoszenia
2011-09-29
Data rozstrzygnięcia
2011-10-10
Tytuł zamówienia publicznego
Przedmiotem zamówienia jest usługa caterungu - dostawa i podanie poczęstunku dla uczestników projektu Nowe kierunki szkół policealnych - modernizacja systemu kształcenia ustawicznego na potrzeby lubuskiego rynku pracy. Współfinansowanego ze środków EFS
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 7
Data ogłoszenia
2011-02-17
Data rozstrzygnięcia
2011-02-25
Tytuł zamówienia publicznego
Przetarg na dostawę komputerów z oprogramowaniem, sprzętu elektronicznego i mebli dla potrzeb projektów: Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne oraz dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowego oraz Nowe kierunki szkół policealnych - modernizacja systemu kształcenia ustawicznego na potrzeby lubuskiego rynku pracy współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na warunkach określonych w załączonej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 8
Data ogłoszenia
2011-02-15
Data rozstrzygnięcia
2011-02-23
Tytuł zamówienia publicznego
Przetarg na świadczenie usług zarządzania projektami: Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne oraz dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz Nowe kierunki szkół policealnych - modernizacja systemu kształcenia ustawicznego na potrzeby lubuskiego rynku pracy - stanowiska specjalistów ds. monitoringu, współfinansowanymi ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 9
Data ogłoszenia
2011-02-15
Data rozstrzygnięcia
2011-02-23
Tytuł zamówienia publicznego
Przetarg na świadczenie usług zarządzania projektami: Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne oraz dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz Nowe kierunki szkół policealnych - modernizacja systemu kształcenia ustawicznego na potrzeby lubuskiego rynku pracy - stanowiska koordynatorów projektów
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 10
Data ogłoszenia
2011-02-15
Data rozstrzygnięcia
2011-02-23
Tytuł zamówienia publicznego
Przetarg na organizację i przeprowadzenie szkoleń dla uczestników projektów: Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne oraz dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz Nowe kierunki szkół policealnych - modernizacja systemu kształcenia ustawicznego na potrzeby lubuskiego rynku pracy współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki

Nawigacja między stronami listy informacji