ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 2Drukuj informację Ogłoszenie numer: 2

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Sekretarz szkoły

Miejsce pracy: Zielona Góra

Wymiar etatu: 1 etat

Ilość etatów: 1

Wydział: Administracja

Data udostępnienia: 2020-08-31

Ogłoszono dnia: 2020-08-31 przez

Termin składania dokumentów: 2020-09-30 14:00:00

Nr ogłoszenia: 2

Zlecający: Dyrektor

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
· obywatelstwo polskie · pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych · kandydat nie może być skazany za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego,   przeciwko wiarygodności    dokumentów lub za przestępstwo karno-skarbowe, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych · wykształcenie co najmniej średnie ekonomiczne i co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w zakresie kadr, · brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na danym stanowisku.
b. Wymagania dodatkowe:
· umiejętność obsługi komputera ( Word, Excel, Lex Internet, poczty elektronicznej), · znajomość obsługi programu PŁATNIK, VULCAN – KADRY OPTIVUM, · znajomość przepisów Prawa Pracy, Karty Nauczyciela, · sporządzanie sprawozdań do GUS, · umiejętność pracy w zespole, sumienność i rzetelność, dobra organizacja czasu pracy , gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. Prowadzenie akt. Osobowych pracowników ZSiPKZ. 2. Prowadzenie ewidencji osobowej pracowników szkoły. 3. Prowadzenie sprawozdawczości statystycznej GUS. 4. Wystawianie zaświadczeń dotyczących zatrudnienia. 5. Pisanie pism związanych ze zmianą wynagrodzenia, dodatków itd.. 6. Sporządzanie umów o pracę i umów zleceń dokumentacji związanej z zatrudnieniem nauczycieli i pracowników szkoły. 7. Bieżąca kontrola list obecności. 8. Prowadzenie ewidencji obecności pracowników. 9. Sporządzanie i zakładanie kart urlopowych, planów urlopów. 10. Zamawianie legitymacji służbowych dla nauczycieli. 11. Kierowanie pracowników na badania profilaktyczne, sanitarno-epidiologiczne i kontrolowanie terminów ważności badań. 12. Nadzorowanie archiwum szkolne, przyjmuje i realizuje podania dotyczące duplikatów świadectw szkolnych. 13. Nadzoruje ewidencje druków ścisłego zarachowania. 14. Opracowuje i prowadzi rejestr Zarządzeń Dyrektora dotyczących funkcjonowania Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego. 15. Obsługa programu PŁATNIK w zakresie dokumentów zgłoszeniowych. 16. Przestrzega tajemnicy państwowej i służbowej. 17. Wykonuje inne czynności wg zaleceń dyrekcji szkoły, wynikające z toku pracy szkoły.

V. Wymagane dokumenty:

· CV i list motywacyjny z dopiskiem na klauzuli „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnych z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o danych osobowych ( Dz.U. z 2019r. Poz. 1781 "), · kserokopie dyplomów potwierdzających wymagane kwalifikacje do zajmowania stanowiska, w razie potrzeby oryginały do wglądu Komisji Rekrutacyjnej, · kserokopie świadectw pracy potwierdzające odpowiedni staż pracy, · oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz.U. 2019r. Poz. 1781), · zaświadczenie o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku ( wymagane dla kandydata wyłonionego w drodze naboru), · zaświadczenie o niekaralności (wymagane dla kandydata wyłonionego w drodze naboru).

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2020-09-30 14:00:00
b. Sposób:
a. Termin: 2020-09-30 14:00:00
b. Sposób: Dokumenty mozna składać w zamknientej kopercie z dopiskiem " Nabór na stanowisko Sekretarz szkoły w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze" w sekretariacie
    Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze ul. Botaniczna 58 w godz. 9 00 do 14 00 lub listem poleconym.   
c. Miejsce:
Zespół Szkól i Placówek Kształczenia Zawodowego ul. Botaniczna 58, 65-392 Zielona Góra

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-08-31
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Mariusz Malinowski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-08-31 14:42:16
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Mariusz Malinowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-08-31 14:44:24
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Mariusz Malinowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-09-14 11:20:21
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
239 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony